Deltagare

Sitt

Ramses Öhrvall
Boden
Josefin Utsi Häggrud
Gällivare
Tiger Öhrvall
Boden
Aron Yngman
Gällivare
Axel Engrund
Luleå
Thea Sundström
Boden
Theo Jolsterå
Luleå
Ebba Sjöström
Boden
Jakob Pettersson
Luleå
Axel Andersson
Boden
Linus Rova Västtle
Kiruna
Kevin Fjordell Kemi
Kiruna
Linnea Tandlund
Luleå
Oskar Svarvare Melander
Luleå
Sofia Öhman
Gällivare
Rasmus Alfredsson
Umeå
Rådgärd Chen Brinkstam
Umeå
Mikaela Yngman
Gällivare
Alfred Andersson
Boden
Johan Utsi Häggrud
Gällivare
Karl Burman
Boden
Alva Larsson
Gällivare
Victor Sjöström
Boden
Gustav Holmgren
Boden
Vilda Stridsson
Gällivare
Linus Holmgren
Boden
Gabriella Nilsson Rova
Gällivare
William Sundström
Boden
Caroline Rannebo
Gällivare
Elin Holmgren
Boden
Robin Alfredsson
Umeå
Atle Chen Brinkstam
Umeå

Stå

Helena Dreyer
Umeå
Vincent Stridsson
Gällivare
Anna Grönlund
Piteå
Nadja Kurkkio
Gällivare
Hampus Wärme
BODEN
Einar Kurkkio
Gällivare
Alva Öström
Luleå
Martin Blombäck
Piteå
Ivar Kåhrström
Piteå
Elis Eliasson
Piteå
Petter Asplund
Boden
Hanna Larsson
Boden